"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

Pippi Langkous

Bij zorghoeve Wauw dit ben ik! kunnen kinderen tussen 10 en 18 jaar terecht die thuiszitten of dreigen thuis te komen te zitten.

Samen met het kind en alle betrokkenen stellen we een plan van aanpak op. Tijdens het traject zullen wij werken aan SMART doelen. Eerst individueel en later in groepsverband. Daarna zullen wij het kind stapsgewijs terug begeleiden naar regulier of speciaal onderwijs.

Wij bieden rust, regelmaat, veiligheid, sociaal-emotionele begeleiding en ervaringsleren.

We passen ons aan, aan de individuele behoeften van het kind.

Ons doel is om het kind uiteindelijk weer terug te laten keren naar een vorm van onderwijs. We begeleiden het kind en zijn ouders en ontzorgen de school, om te voorkomen dat kinderen voortijdig schoolverlaters worden.

Wat doen we?

Wij bieden intensieve begeleiding in een vaste dagstructuur, in een rustige, groene en dierrijke omgeving.

Onze aanpak is zowel individueel als groepsgericht. Dit is maatwerk, zodat we goed kunnen inspelen op de persoonlijke behoeften en tempo van elk kind.

Wij starten het eerste deel van het traject altijd met individuele begeleiding zodat we een goed beeld krijgen van wat het kind nodig heeft.

Gedurende het hele traject werken we nauw samen met ouders, school en betrokken hulpverleners om ervoor te zorgen dat het kind de best mogelijke ondersteuning krijgt en zich kan ontwikkelen.

Tevens bieden wij ambulante begeleiding aan huis aan ouders en kind.

Wat doen we nog meer?

Ambulante begeleiding en opvoedondersteuning
Naast de specialistische begeleiding die wij op onze locatie bieden hebben we ook met het systeem van de jongeren te maken. Daarom bieden wij indien gewenst ook ambulante begeleiding thuis aan. Wij ondersteunen daarbij de ouders en het kind in hun eigen vertrouwde omgeving. Op die manier bieden we hulp in (lastige) situaties. Zo kunnen wij thuis zien wat het kind nodig heeft van de ouder en de ouder handvaten geven om de juiste benadering te vinden. Bijv s ‘ochtends met opstaan het kind zonder ruzie of druk kunnen motiveren om naar school te gaan.
Deze begeleiding wordt gegeven door jeugd en gezinsprofessionals met een BIG of SKJ registratie.

Systeemtherapie
Bij wauw dit ben ik bieden we ook systeemtherapie aan. Dit kan individueel aan het kind maar we betrekken ook graag het (hele) gezin erbij. Of het nu gaat om het verbeteren van communicatie, versterken van relaties, omgaan met veranderingen of het aanpakken van specifieke uitdagingen. Dit doen wij graag buiten (bij de paarden)
Deze therapie wordt gegeven door een systeemtherapeut (SKJ)

Voor wie?

KInderen die thuiszitten of dreigen thuis te komen te zitten met onderstaande diagnose of problematiek:

Wat bieden we?

Wij bieden kinderen bij Wauw dit ben ik! het volgende:

Welke activiteiten bieden we?

Wij bieden de kinderen onder andere de volgende activiteiten bij Wauw dit ben ik!:

Wat leren we de kinderen?

Bij Wauw dit ben ik! leren wij kinderen het volgende:

Wanneer het kind veel onzekerheid heeft opgelopen door een bepaald vak op school, zullen wij werken aan zelfvertrouwen door middel van het creëren en ervaren van succesmomenten. Waardoor het kind leren weer leuk gaat vinden wat een zelfverzekerde terugkeer naar school bevordert. In ons team is een kindercoach en pedagoog aanwezig die tevens lerares zijn. Zij kunnen de kinderen met onzekerheden omtrent een bepaald vak ondersteunen.

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Waarom valt een kind uit?

Als een kind langere tijd gepest wordt, aansluiting mist, ernstig ziek is geweest, psychische problemen heeft, er een moeilijke thuissituatie heerst, overvraagt of overprikkeld wordt of beneden of boven zijn niveau moet presteren wordt het steeds lastiger om elke dag naar school te gaan. Om de motivatie te vinden om op te staan, je huiswerk te maken en elke dag weer mee te doen tijdens de lessen. 

Concentratie wordt minder, net als de schoolresultaten. Ook het gedrag thuis of op school verandert, waardoor de problemen en negatieve gevoelens zich opstapelen. Met lichamelijke en geestelijke klachten als gevolg.

Ouders en leerkrachten maken zich zorgen en het zorgteam wordt ingeschakeld. Als een kind te vaak verzuimd wordt leerplicht betrokken. Maar als al deze hulpbronnen niet meer werken en het kind echt niet meer naar school kan of wil, wordt het kind een thuiszitter.

Dit heeft heel veel impact op het hele gezin. Kinderen uit het basisonderwijs ervaren vaak buikpijn en missen sociale contacten. Ouders kunnen niet blijven werken omdat het kind niet naar school gaat en zorg nodig heeft. Het kind maar ook de ouder kan in een isolement raken. Kinderen uit het voortgezet onderwijs ontwikkelen vaak een verstoord dag en nacht ritme met als gevolg slaapproblemen. Daarnaast is er een risico op het ontwikkelen van een (game)verslaving. Deze kinderen ervaren vaak depressieve klachten. Ook zij kunnen in een isolement raken.

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is van groot belang, omdat dit kan leiden tot langdurige gevolgen voor de toekomst van het kind. Door het kind en zijn ouders te begeleiden en de school te ontzorgen, kunnen deze kinderen de steun krijgen die ze nodig hebben om hun onderwijs te vervolgen en hun toekomst veilig te stellen.

Daarom geloven wij dat je zsm in actie moet komen als een kind verzuimt. Dit is altijd een teken dat het kind hulp nodig heeft. Wij streven ernaar dat kinderen hier aangemeld worden voordat het thuiszitters worden.

Video impressie

Binnenkort verschijnt hier een video impressie.

Hoe ziet een dag bij ons eruit?

Elke dag bij Wauw dit ben ik! is anders, net als de kinderen, dieren en het weer. Wel werken wij met een vaste dagstructuur. Omdat kinderen hier individueel starten en pas later naar een groep toewerken ziet ons dagprogramma er voor iedereen net iets anders uit.


Voorbeeld van een dagprogramma: Basisonderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, educatief spel

Pauze

Wauw dit ben ik! sociaal-emotionele ontwikkelingscursus, binnenopdracht, knutselen, muziek, lezen, tekenen

Pauze met gezamenlijk eten en buitenspelen

Bewegend buiten leren bij de paarden, project Groei: werken in de kas, gezamenlijke afsluiting

Ophaalmoment

Voorbeeld van een dagprogramma: Voortgezet onderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, creatief bezig zijn

Pauze

Sport, lichaamsbewustzijn, groeiproject in de kas

Pauze met gezamenlijk eten

Werken met de paarden (sociaal-emotioneel), werken aan executieve functies

Ophaalmoment

21st century skills ontwikkelen

21 th century skills zoals creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Executieve functies

Executieve functies zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, timemanagement, organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen en reactie.

SMART

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.