Wauw dit ben ik! is gevestigd op een unieke locatie in de dorpskern van Den Dungen, maar met alle ruimte van een echte hoeve.

Zorghoeve Wauw dit ben ik! is een prachtig plekje in het groen waar de kinderen en dieren helemaal zichzelf kunnen zijn.

De kracht van dieren

De interactie met dieren is van onschatbare waarde voor zowel kinderen als volwassenen. Het werkt kalmerend en vermindert stress, verhoogt het zelfvertrouwen en ontwikkelt het sociale en empathische vermogen. Kinderen leren samen te werken, hun grenzen te stellen en de grenzen van anderen te respecteren.

We leren de kinderen alles over onze dieren, wat een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling. Werken met onze paarden helpt kinderen zich bewust te worden van hun eigen lichaamstaal en die van anderen.

I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn.

Bewegend buiten leren

Bij ons op locatie bieden we begeleiding en activiteiten die zorgen voor een omgeving waarin kinderen op natuurlijke wijze kunnen leren.
Actief leren is de meest effectieve manier om te leren. Door bewegend te leren, kan een kind zich beter concentreren en informatie beter opnemen. Daarnaast geeft het energie aan zowel het lichaam als de hersenen.

Buiten leren stimuleert onderzoekend leren en wat kinderen ervaren blijft beter in hun geheugen hangen. Ook bevordert het de ontwikkeling van sociale vaardigheden en
interactie tussen kinderen.

21st century skills ontwikkelen

21 th century skills zoals creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Executieve functies

Executieve functies zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, timemanagement, organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen en reactie.

SMART

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

Video impressie

Binnenkort verschijnt hier een video impressie.

Hoe ziet een dag bij ons eruit?

Elke dag bij Wauw dit ben ik! is anders, net als de kinderen, dieren en het weer. Wel werken wij met een vaste dagstructuur. Omdat kinderen hier individueel starten en pas later naar een groep toewerken ziet ons dagprogramma er voor iedereen net iets anders uit.


Voorbeeld van een dagprogramma: Basisonderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, educatief spel

Pauze

Wauw dit ben ik! sociaal-emotionele ontwikkelingscursus, binnenopdracht, knutselen, muziek, lezen, tekenen

Pauze met gezamenlijk eten en buitenspelen

Bewegend buiten leren bij de paarden, project Groei: werken in de kas, gezamenlijke afsluiting

Ophaalmoment

Voorbeeld van een dagprogramma: Voortgezet onderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, creatief bezig zijn

Pauze

Sport, lichaamsbewustzijn, groeiproject in de kas

Pauze met gezamenlijk eten

Werken met de paarden (sociaal-emotioneel), werken aan executieve functies

Ophaalmoment