“Vaak bestaat de start van het traject uit het hervinden van rust.”

Het proces

Klik op de proceskaart om deze groter te bekijken.

Stappenplan
Traject

Na aanmelding, kennismaking en het opstellen van het plan van aanpak zullen we zsm starten met het traject. Vaak bestaat de start van het traject uit het hervinden van rust. Een kind heeft zoveel meegemaakt en houvast verloren dat daar als eerste weer regelmaat in moet komen. Veiligheid, structuur en rust staan in deze fase voorop.

Daarna ontstaat vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen de volgende fase. Hierin bouwen we samen aan de executieve functies zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, timemanagement, organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen en reactie. En werken we aan bewegend buiten leren of de 21st century skills zoals creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. 

Samen maken we een plan hoe, op welke manier en wanneer het kind terugkeert naar (een andere) school. Aan het einde van het traject werken we toe naar (volledige) terugkeer op school. Samen met school kijken we hoe dat het beste vormgegeven kan worden. Bijvoorbeeld door enkele uren, dagen of dagdelen te starten op school. Wij zorgen altijd voor een warme overdracht om ervoor te zorgen dat het kind goed wordt opgevangen en begeleid wordt in de volgende fase van zijn of haar leven.

Tarieven

Doorgaans wordt onze zorg vanuit de Jeugdwet vergoed, via ZIN of PGB. Daarvoor is een verwijzing vanuit school, leerplicht, gemeente of (school)arts nodig. In sommige gevallen gaat het om particulier zorg. Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact met ons op.

Vanaf 1 december zijn wij aangesloten bij het SZZ Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid en leveren wij Zorg in Natura. De bijbehorende AGB code is 73732834.

21st century skills ontwikkelen

21 th century skills zoals creatief denken, probleemoplossend denken, kritisch denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Executieve functies

Executieve functies zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, timemanagement, organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen en reactie.

SMART

Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn.

Video impressie

Binnenkort verschijnt hier een video impressie.

Hoe ziet een dag bij ons eruit?

Elke dag bij Wauw dit ben ik! is anders, net als de kinderen, dieren en het weer. Wel werken wij met een vaste dagstructuur. Omdat kinderen hier individueel starten en pas later naar een groep toewerken ziet ons dagprogramma er voor iedereen net iets anders uit.


Voorbeeld van een dagprogramma: Basisonderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, educatief spel

Pauze

Wauw dit ben ik! sociaal-emotionele ontwikkelingscursus, binnenopdracht, knutselen, muziek, lezen, tekenen

Pauze met gezamenlijk eten en buitenspelen

Bewegend buiten leren bij de paarden, project Groei: werken in de kas, gezamenlijke afsluiting

Ophaalmoment

Voorbeeld van een dagprogramma: Voortgezet onderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, creatief bezig zijn

Pauze

Sport, lichaamsbewustzijn, groeiproject in de kas

Pauze met gezamenlijk eten

Werken met de paarden (sociaal-emotioneel), werken aan executieve functies

Ophaalmoment