Aanmeldformulier
Gegevens kind
Geboortedatum:
Adres:
Gegevens school
Schooljaar:
Reden aanmelding:
Gegevens ouder/verzorger
Gegevens aanvrager
Door het verzenden van het formulier gaat u akkoord met het privacy statement van de Onderwijshoeve.

Video impressie

Hoe ziet een dag bij ons eruit?

Niet elk kind kan al gelijk een hele of elke dag op Zorghoeve Wauw dit ben ik! zijn. Daarom zijn er vaste ophaalmomenten op een dag. We bouwen geleidelijk de uren en dagen op.

Voorbeeld van een dagprogramma: Basisonderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, educatief spel

Pauze

Wauw dit ben ik! sociaal-emotionele ontwikkelingscursus, binnenopdracht, knutselen, muziek, lezen, tekenen

Pauze met gezamenlijk eten en buitenspelen

Bewegend buiten leren bij de paarden, project Groei: werken in de kas, gezamenlijke afsluiting

Ophaalmoment

Voorbeeld van een dagprogramma: Voortgezet onderwijs

Gezamenlijke start van de dag, dierverzorging, creatief bezig zijn

Pauze

Sport, lichaamsbewustzijn, groeiproject in de kas

Pauze met gezamenlijk eten

Werken met de paarden (sociaal-emotioneel), werken aan executieve functies

Ophaalmoment